Hair Colour: Brown

Mia

Age: 23
Eastern European

Chelsea

Age: 23
Mix Race

Nadia

Age: 35
Eastern European

Jordon

Age: 29
English

Courtney

Age: 18
English